มงคลธรรมคำสวด

รหัสเล่ม 957 ความหนา 128 หน้า ขนาด 14 x 20.5 ซม. น้ำหนัก 145 กรัม

จำนวน
ราคา
10-99 เล่ม
เล่มละ 28.00 บาท
100-199 เล่ม
เล่มละ 24.00 บาท
200-299 เล่ม
เล่มละ 23.00 บาท
300-999 เล่ม
เล่มละ 21.00 บาท
1,000-1,999 เล่ม
เล่มละ 20.00 บาท
2,000-2,999 เล่ม
เล่มละ 19.00 บาท
3,000-3,999 เล่ม
เล่มละ 18.00 บาท
4,000 เล่มขึ้นไป
เล่มละ 17.00 บาท

หนังสือธรรมะสำหรับบริจาคเป็นธรรมทาน

100 เล่มขึ้นไปจัดส่งฟรี กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล (สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี) ชำระค่าหนังสือกับพนักงานจัดส่ง ของสำนักพิมพ์ วันรับหนังสือ

500 เล่มขึ้นไปจัดส่งฟรี นครปฐม, ชลบุรี, อยุธยา, สมุทรสาคร ชำระค่าหนังสือกับพนักงานจัดส่ง ของสำนักพิมพ์ วันรับหนังสือ

หมายเหตุ : ยินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศ ส่วนจังหวัดอื่นๆ ฝากส่งช่องทางอื่น เช่น บริษัทขนส่ง รถตู้ รถทัวร์ชำระค่าหนังสือ และค่าจัดส่งด้วยการโอนเงิน ผ่านธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ก่อนสำนักพิมพ์จัดส่งให้

พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตา  ลดแสงสะท้อนในการอ่าน

รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ ราคา จำนวนเล่ม
957  มงคลธรรมคำสวด 28มงคลธรรมคำสวด

โดย : จิตศรัทธา พุทธานุภาพ

      หนังสือสวดมนต์เล่มเล็กที่ดีที่สุดสำหรับมีติดบ้านหรือเอาไว้พกพา เป็นการ รวบรวมเอาบทสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล เพื่อใช้ในการ ป้องกันแก้ไข และเปลี่ยนชีวิตให้ก้าวหน้าได้อย่างน่าอัศจรรย์ ทำให้เราพร้อมที่จะ รับมือได้กับทุกสถานการณ์ บทสวดนั้นให้คุณวิเศษในทางเสริมสิริมงคล ลาภ ผลมหาศาล สวดแล้วสุขภาพแข็งแรง ศัตรู สัตว์ร้าย ภูตผีไม่มาแผ้วพาน สามารถขจัด อุปสรรคนานา อันตรายทั้งผอง ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ป้องกันภัยจาก ศาสตราวุธทำร้าย คุณไสย ป้องกันทรัพย์สินเสียหาย อัคคีภัย เมื่อสวดมนต์แล้ว ขอให้ใช้เมตตาจิตอุทิศบุญ แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย อีกทั้งเจ้ากรรม นายเวรตามคำแนะนำในหนังสือเล่มนี้ ขอให้เชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งดี แล้วชีวิต จะพลิกผันไปในทางที่ดี และดียิ่งๆ ขึ้นไป...

สารบัญ : 

สวดมนต์ไหว้พระดีอย่างไร

ชุมนุมเทวดา

บทสวดมนต์ประจำวัน

บูชาพระรัตนตรัย

นมัสการพระพุทธเจ้า

นมัสการพระรัตนตรัย

ไตรสรณคมน์

สรรเสริญพระพุทธคุณ

สรรเสริญพระธรรมคุณ

สรรเสริญพระสังฆคุณ

ชินบัญชร

พุทธชัยมงคลคาถา

ชัยปริตร

พระปริตร

มงคลปริตร

รัตนปริตร

เมตตปริตร

ขันธปริตร

โมรปริตร

ธชัคคปริตร

อาฏานาฏิยปริตร

วัฏฏกปริตร

โพชฌังคปริตร

อังคุลีมาลปริตร

อภยปริตร

คาถาป้องกันและแคล้วคลาดจากภยันตราย

คาถามหาพิทักษ์ (ตกทอดมาแต่โบราณ)

คาถามหาอำนาจหลวงพ่อปาน

คาถากันเขี้ยวงา สารพัดพิษ หลวงพ่อโชติ วัดตะโน

คาถากันปืน (ตกทอดมาแต่โบราณ)

คาถาป้องกันภัย (ตกทอดมาแต่โบราณ)

คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

คาถาเผชิยหน้าศัตรูสมเด็จพระสังฆราช (ศุข ญาณสังวร)

คาถามหาจนตรอก พระครูธรรมานุกูล (หลวงปู่ภู)

คาถาเดินทางปลอดภัย (ตกทอดมาแต่โบราณ)

คาถาเดินทางไกล (ตกทอดมาแต่โบราณ)

คาถาขณะขับรถ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

แผ่เมตตา

แผ่เมตตาให้ตัวเอง

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

แผ่ส่วนกุศล

อธิษฐานขออโหสิกรรม

วาทะคมคิด สมเด็จโตฯ "อย่าทอดทิ้งพระในบ้าน"

ธรรมะจากหลวงพ่อ วิธีใช้หนี้พ่อ-แม่

เป็นบุญใหญ่นัก รู้จักให้ธรรมทานไว้อย่าห่างเหิน

ควรให้ธรรมทานแก่ใคร?

ขอให้ใส่ใจในธรรมทาน

อานิสงส์แห่งธรรมทาน

ผลบุญ 10 ประการจากธรรมทาน

คำอธิษฐานบริจาคหนังสือเป็นธรรมทาน

พุทธศาสนายึดศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง