พระเจ้าสิบชาติคำกลอน

รหัสเล่ม 958 ความหนา 128 หน้า ขนาด 14.3 x 20.5 ซม. น้ำหนัก 145 กรัม

จำนวน
ราคา
10-99 เล่ม
เล่มละ 31.00 บาท
100-199 เล่ม
เล่มละ 27.00 บาท
200-299 เล่ม
เล่มละ 26.00 บาท
300-999 เล่ม
เล่มละ 24.00 บาท
1,000-1,999 เล่ม
เล่มละ 23.00 บาท
2,000 เล่มขึ้นไป
เล่มละ 22.00 บาท

หนังสือธรรมะสำหรับบริจาคเป็นธรรมทาน

100 เล่มขึ้นไปจัดส่งฟรี กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล (สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี) ชำระค่าหนังสือกับพนักงานจัดส่ง ของสำนักพิมพ์ วันรับหนังสือ

500 เล่มขึ้นไปจัดส่งฟรี นครปฐม, ชลบุรี, อยุธยา, สมุทรสาคร ชำระค่าหนังสือกับพนักงานจัดส่ง ของสำนักพิมพ์ วันรับหนังสือ

หมายเหตุ : ยินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศ ส่วนจังหวัดอื่นๆ ฝากส่งช่องทางอื่น เช่น บริษัทขนส่ง รถตู้ รถทัวร์ชำระค่าหนังสือ และค่าจัดส่งด้วยการโอนเงิน ผ่านธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ก่อนสำนักพิมพ์จัดส่งให้

พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตา  ลดแสงสะท้อนในการอ่าน

รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ ราคา จำนวนเล่ม
958  พระเจ้าสิบชาติคำกลอน 31พระเจ้าสิบชาติคำกลอน

โดย : พระโสภณสมาธิคุณ (จำลอง อชิโต ป.ธ.๖, ศน.บ., M.A., ศน.ด. )
           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

      หนังสือพระเจ้าสิบชาติคำกลอน คือ ๑๐ ชาติสุดท้ายของพระพุทธองค์ ตั้งแต่พระเตมีย์ไปจนถึงพระเวสสันดร บัดนี้เป็นพระชาติที่ ๖ แล้ว พระพุทธเจ้าต้องผจญกับเหตุการณ์ต่างๆมากมาย ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย แต่ด้วยความมุ่งมั่นจริงตังที่จะรักษาความดีเอาไว้ เมื่อตกอยู่ภายใต้สถานการณ์อันบีบคั้นหรือในความยากลำบาก พระองค์ทรงมีสติและยึดมั่นในศีลธรรมอยู่เสมอจึงสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆ เหล่านั้นมาได้...

สารบัญ : 

"ศีล"สร้างความสุข

พญานาค หรือ นาค

เนื้อความโดยสังเขปพระภูริทัตโพธิสัตว์ผู้ยิ่งด้วยศีลบารมี

พระภูริทัตโพธิสัตว์ผู้ยิ่งด้วยศีลบารมี ความนำ

เหตุเกิด ณ เมืองพาราณสี

พระเจ้าพรหมทัตขับโอรสออกจากเมือง

นางนาคมาณวิกาพบพระโอรส

ทั้งสองได้ครองคู่กัน

พรานป่าพบพระโอรส

พระเจ้าพรหมทัตสวรรคต

พรานป่าอาสาพาอำมาตย์ไปเฝ้าพระโอรส

พระโอรสเสด็จกลับพาราณสี

เหตุเกิดจากเต่าเจ้าเล่ห์

เต่าเพ็ตทูลท้าวธตรฐ

ท้าวธตรฐหลงเชื่อคำของเต่า

พระเจ้าพรหมทัตปฏิเสธ

ทูตนาคมานพกลับไปทูลท้าวธตรฐ

นาคราชธตรฐเปิดสงครามจิตวิทยา

จำพระราชทานพระธิดาแก่ท้าวธตรฐ

สู่นาคพิภพ

กำเนิดพิถพ

กำเนิดพระภูริทัตโพธิสัตว์

พระภูริทัตโพธิสัตว์ทรงถือศีลอุโบสถ

พราหมณ์เนสาทพบพระภูริทัต

พระโพธิสัตว์พาพราหมณ์ไปเสวยสุขในนาคพิภพ

พราหมณ์เบื่อนาคพิภพลากลับเมืองมนุษย์

พระโพธิ์สัตว์สรรเสริญเทพนคร

พราหมณ์บอกลาพระภูริทัต

พราหมณ์พ่อลูกหมดบุญวาสนา

พญาครุฑมอบมนตร์อาลัมพายน์ให้ฤาษี

พระฤาษีมอบมนต์ให้พราหมณ์

พราหมณ์ได้แก้วมณีด้วยอนุภาพทิพยมนต์

พราหมณ์เนสาทหักหลังพระโพธิสัตว์ภูริทัต

พระภูริทัตโพธิสัตว์ถูกจับ

พระภูริทัตโพธิสัตว์บำเพ็ญปรมัตถบารมี

พระมารดาของพระโพธิสัตว์ทรงสุบิน

พระมารดาเล่าความฝันให้สุทัศน์ฟัง

โอรสพระนางสมุททชาอาสาออกติดตามภูริทัต

สุทัศน์ตามพบภูริทัตโพธิสัตว์

ฤาษีสุทัศน์ท้าประลองฤทธิ์

อาลัมพายน์โต้คารมกับพระดาบส

อาลัมพายน์ถูกพิษได้หลบหนีไป

พระเจ้าลุงและหลานได้พบกัน

สุทัศน์และพระโพธิสัตว์อำลาพระเจ้าลุงกลับนาคพิภพ

สุโภคะพบพราหมณ์เนสาทไปตัดสินความที่นาคภพ

กาณาริฏฐ์สรรเสริญพราหมณ์และการบูชายัญ

ภูริทัตไปเยี่ยมพระเจ้าลุงพระเจ้าตา

ประชุมชาดก

"ศีล" ในทางพุทธศาสนา

ระดับของศีล

คำอาราธนาศีล ๕

อานุภาพแห่ง "ศีล"

โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลมี ๕ ข้อ คือ

อานิสงส์แห่งธรรมทาน