อุทิศบุญ บรรเทากรรม

รหัสเล่ม 908 ความหนา 48 หน้า ขนาด 10.3 x 14.2 ซม. น้ำหนัก 30 กรัม

จำนวน
ราคา
10-199 เล่ม
เล่มละ 15.00 บาท
200-499 เล่ม
เล่มละ 10.00 บาท
500-999 เล่ม
เล่มละ 9.00 บาท
1,000-1,999 เล่ม
เล่มละ 8.00 บาท
2,000 เล่มขึ้นไป
เล่มละ 7.00 บาท

*ต่ำกว่า 200 เล่ม ไม่สามารถจัดพิมพ์รายชื่อได้ จัดส่งทางไปรษณีย์
โดยลูกค้าต้องชำระค่าหนังสือผ่านธนาคารก่อน จึงสามารถจัดส่งหนังสือให้ได้

หนังสือธรรมะสำหรับบริจาคเป็นธรรมทาน


200 เล่มขึ้นไปจัดส่งฟรี กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล (สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี) ชำระค่าหนังสือกับพนักงานจัดส่ง ของสำนักพิมพ์ วันรับหนังสือ

1,000 เล่มขึ้นไปจัดส่งฟรี นครปฐม, ชลบุรี, อยุธยา, สมุทรสาคร ชำระค่าหนังสือกับพนักงานจัดส่ง ของสำนักพิมพ์ วันรับหนังสือ

หมายเหตุ : ยินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศ ส่วนจังหวัดอื่นๆ ฝากส่งช่องทางอื่น เช่น บริษัทขนส่ง รถตู้ รถทัวร์ รถไฟ เครื่องบิน ฯลฯ คิดค่าจัดส่งตามจริงชำระค่าหนังสือ และค่าจัดส่งด้วยการโอนเงิน ผ่านธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ก่อนสำนักพิมพ์จัดส่งให้

พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตา  ลดแสงสะท้อนในการอ่าน

รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ ราคา จำนวนเล่ม
908  อุทิศบุญ บรรเทากรรม 15อุทิศบุญ บรรเทากรรม (ปกภาพพุทธศิลป์)

โดย : พระอาจารย์เกษม อาจิณฺณสีโล

การอุทิศบุญให้ถึงผู้รับรวดเร็ว, ที่มาของการเปิดเผยเคล็ดการแผ่บุญแก้กรรม, นานาปัญหาเคราะห์กรรมแก้ได้ด้วยบุญ, วิธีอัญเชิญเทพที่เป็นหมอมารักษาตัวเรา, วิธีการทำบุญให้เกิดสัมฤทธิ์ผล, การให้ทานแก่บุคคลย่อมมีผลบุญแตกต่างกัน, การเบิกบุญ, เราจะอุทิศบุญได้เมื่อใด ฯลฯ

 

สารบัญ :

คำนำ

เคล็ด : การอุทิศบุญให้ถึงผู้รับรวดเร็วแน่นอน

ที่มาของการเปิดเผยเคล็ดการแผ่บุญแก้กรรม

นานาปัญหาเคราะห์กรรมแก้ได้ด้วยบุญ

วิธีอันเชิญเทพที่เป็นหมอมารักษาตัวเรา

วิธีการทำบุญให้เกิดสัมฤทธิ์ผล

การให้ทานแก่บุคคลย่อมมีผลบุญแตกต่างกัน

การเบิกบุญ

ตัวอย่างคำอธิษฐานการเบิกบุญจากสวรรรค์

เราจะอุทิศบุญได้เมื่อใด

ความรู้เพิ่มเติมในการอุทิศบุญ

ผลที่จะบังเกิดจากการส่งบุญ

วิธีสร้างบุญบารมี