ไขปริศนา พุทธทำนาย

รหัสเล่ม 912 ความหนา 96 หน้า ขนาด 13.7 x 20.7 ซม. น้ำหนัก 107 กรัม

จำนวน
ราคา
10-99 เล่ม
เล่มละ 28.00 บาท
100-199 เล่ม
เล่มละ 22.00 บาท
200-299 เล่ม
เล่มละ 21.00 บาท
300-999 เล่ม
เล่มละ 20.00 บาท
1,000-1,999 เล่ม
เล่มละ 19.00 บาท
2,000-2,999 เล่ม
เล่มละ 18.00 บาท
3,000 เล่มขึ้นไป
เล่มละ 17.00 บาท

หนังสือธรรมะสำหรับบริจาคเป็นธรรมทาน


100 เล่มขึ้นไปจัดส่งฟรี กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล (สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี) ชำระค่าหนังสือกับพนักงานจัดส่ง ของสำนักพิมพ์ วันรับหนังสือ

500 เล่มขึ้นไปจัดส่งฟรี นครปฐม, ชลบุรี, อยุธยา, สมุทรสาคร ชำระค่าหนังสือกับพนักงานจัดส่ง ของสำนักพิมพ์ วันรับหนังสือ

หมายเหตุ : ยินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศ ส่วนจังหวัดอื่นๆ ฝากส่งช่องทางอื่น เช่น บริษัทขนส่ง รถตู้ รถทัวร์ชำระค่าหนังสือ และค่าจัดส่งด้วยการโอนเงิน ผ่านธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ก่อนสำนักพิมพ์จัดส่งให้

พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตา  ลดแสงสะท้อนในการอ่าน

รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ ราคา จำนวนเล่ม
912  ไขปริศนา พุทธทำนาย 28ไขปริศนา พุทธทำนาย

โดย : จิตศรัทธา พุทธานุภาพ

พระพุทธเจ้าพยากรณ์พระสุบิณของพระเจ้าปเสนทิโกศล , อานิสงค์ของการบริจาคหนังสือเป็นธรรมทาน 

 

สารบัญ :

พระพุทธเจ้าพยากรณพระสุบินของพระเจ้าปเสนทิโกศล

อานิสงส์ของการบริจาคหนังสือเป็นธรรมทาน

ไขปริศนา พุทธทำนาย? : พระสุบินของพระเจ้าปเสนทิโกศล

คำพยากรณ์ เกี่ยวกับ... มหันตภัยล้างโลก

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึก ขจัดภัยได้จริง

คำเตือน! จากผู้หยั่งรู้อนาคต

สรุป: หากเกิดวิกฤติภัยควรปฏิบัติ ดังนี้ 

บทสรุปจากนิมิตทำนาย

หนังสืออินทร์ตก-อินทร์ตื่น เทพทำนาย (ต้นฉบับแปล)

การเตรียมตนเองให้พร้อมในยามวิกฤติ

การดูแลแก่นแท้ยามมีภัย

การเตรียมตัวรับมือภัยธรรมชาติครั้งใหญ่

ลักษณะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น

การเตรียมตัว เตรียมปัจจัยเพื่อความอยู่รอด

ไขปริศนา? รู้ทันจิต (คำถาม-คำตอบ)

ไขปริศนา-พุทธทำนาย?

คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร

ภาคผนวก พุทธประวัติ (ฉบับย่อ)

อานิสงส์การเผยแพร่

"พุทธประวัติ" เป็นธรรมทาน

พุทธประวัติ (ฉบับย่อ)

ดอกบัวทิพย์

บอกบุญ: หนังสือดีๆที่ควรเผยแพร่เป็นธรรมทาน

อานิสงส์ของการสร้างหนังสือธรรมะ