พุทธธรรมนำทาง

รหัสเล่ม 907 ความหนา 162 หน้า ขนาด 12.8 x 18.5 ซม. น้ำหนัก 140 กรัม

จำนวน
ราคา
10-99 เล่ม
เล่มละ 38.00 บาท
100-299 เล่ม
เล่มละ 36.00 บาท
300-499 เล่ม
เล่มละ 35.00 บาท
500-1,999 เล่ม
เล่มละ 34.00 บาท
2,000 เล่มขึ้นไป
เล่มละ 33.00 บาท

หนังสือธรรมะสำหรับบริจาคเป็นธรรมทาน

100 เล่มขึ้นไปจัดส่งฟรี กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล (สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี) ชำระค่าหนังสือกับพนักงานจัดส่ง ของสำนักพิมพ์ วันรับหนังสือ

500 เล่มขึ้นไปจัดส่งฟรี นครปฐม, ชลบุรี, อยุธยา, สมุทรสาคร ชำระค่าหนังสือกับพนักงานจัดส่ง ของสำนักพิมพ์ วันรับหนังสือ

หมายเหตุ : ยินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศ ส่วนจังหวัดอื่นๆ ฝากส่งช่องทางอื่น เช่น บริษัทขนส่ง รถตู้ รถทัวร์ รถไฟ เครื่องบิน ฯลฯ คิดค่าจัดส่งตามจริง
ชำระค่าหนังสือ และค่าจัดส่งด้วยการโอนเงิน ผ่านธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ก่อนสำนักพิมพ์จัดส่งให้

พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตา  ลดแสงสะท้อนในการอ่าน

รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ ราคา จำนวนเล่ม
907  พุทธธรรมนำทาง 38พุทธธรรมนำทาง

โดย : จิตศรัทธา พุทธานุภาพ

ณ โอกาสนี้จึงขอมอบ "พุทธรรมนำทาง" เป็นของขวัญเป้นธรรมทานแก่ผู้คนทั้งหลาย เนื่องด้วยชีวิตมนุษย์นั้นสั้นนัก หากคิดจะเริ่มทำบุญเสียตั้งแต่บัดนี้นั้นคงยังไม่สาย เพราะพรุ่งนี้อาจไม่มีโอกาสมีลมหายใจให้ได้ทำความดีอีก...


สารบัญ :

การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์

อนุโมทนา

บทสวดบูชาเจ้าเเม่กวนอิม

คาถาบูชาพระปิยมหาราช (ร.๕)

คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช

หมั่นสร้างบารีมีไว้

คำบูชาดวงประจำวันเกิดทั้ง ๗ วัน

ธรรมคือธรรมชาติ

การบูชาพระ

คำขอขมาพระรัตนตรัย

คำพรรณาพระบบรมธาตุ

ไตรสรณคมน์

ศีล ๕

พุทธชัยมงคลคาถา

คาถาเชิญชุมนุมเทวดา

ชัยปริตร (มหกรุณิโก)

ธัมมะจักร

หนังสือยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ต้นฉบับเดิม

ประวัติกล่าวไว้ต้นฉบับเดิม

พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

กรวดน้ำ (สวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก)

พระคาถาชินบัญชร

คำแปลพระคาถาชนบัญชร

อานิสงส์คาถาชินบัญชร

อานุภาพแห่งพระคาถาชินบัญชร

พุทธมังคลคาถา

คาถาบูชาพระสมเด็จ

คาถาอาราธนาพระสมเด็จ

คาถาสืบสร้างทางสวรรค์ - นิพพาน(ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี)

คาถามงกุฎพระเจ้า

คำไหว้ปาระมี ๓๐ ทัส

คำบูชาพระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี(หลวงพ่อวัดปากน้ำ)

พระคาถาของหลวงพ่อปาน

คาถาเสริมทรัพย์

คาถามหหาลาภ

คาถามหาพิทักษ์

คาถามหาอำนาจ

คาถาอิทธิฤทธิ์

คาถาพญายม

คาถาเสกน้ำล้างหน้าประจำวัน

คาถาบูชาเงิน (ของเก่า)

คาถาบูชาดวงชะตา (ของเก่า)

คาถาค้าขายดี (ของเก่า)

คาถาหลวงปู่ศุข (วัดมะขามเฒ่า)

คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร(พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)

คาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้น

พระคาถาพุทธวิทยาคม

คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

คาถาบูชาพระพรหม

คำบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร(พระแก้วมรกต)

คำอาราธนาพระสีวะลี

คาถาหลวงปู่โอภาสี (หลวงปู่ถนนตก)

คาถาพระครูบาชุ่ม พุทธโก (วัดไชยมงคล)

คาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ (อาจารย์ฝั้น)

คาถาเมตตามหานิยม

คำอธิษฐาน

การนั่งสมาธิ

แผ่มเตตา

เพื่อนชาวพุทธผู้เจริญ

คำเตือน

คำถวายทานต่างๆ

๑. คำบูชาพระรัตนตรัย

๒. คำอาราธนาศีล ๕

๓. คำอาราธนาพระปริตร

๔. คำอาราธนาธรรม

๕. คำถวายข้าวพระพุทธ

๖. คำลาข้าวพระพุทธ

๗. คำถวายของใส่บาตร

๘. คำถวายสังฆทาน

๙. คำถวายผ้ากฐิน

๑๐. คำถวายผ้าป่า

๑๑. คำถวายผ้าอาบน้ำฝน

๑๒. คำถวายผ้าไตร

๑๓. คำถวายพระพุทธรูป

๑๔. คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ

๑๕. คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิ

๑๖. คำภาวนาเวลารดน้ำศพ

๑๗. คำภาวนาเวลาเผาศพ

๑๘. คำภาวนาเวลาทอดผ้าหน้าศพ ให้พระบังสุกุล

๑๙. คำอธิษฐานเวลาทำบุญต่างๆ (แบบย่อ)

๒๐. กรวดน้ำ (แบบย่อ)

๒๑. ทำวัตรเช้า - เย็น (คำบูชาพระรัตนตรัย)

ทำวัตรเช้า (ปุพพภาคนมการ)

๑. พุทธาภิถุติ

๒. ธัมมาภิถุติ

๓. สังฆาภิถุติ

๔. รตนัตตยปณามคาถา

๕. สังเวตปริกิตตนปาฐะ

กรวดน้ำตอนเช้า (สัพพปัตติทานะคาถา)

ทำวัตรเย็น

๑. พุทธานุสสติ

๒. พุทธาภิคีติ

๓. ธัมมานุสสติ

๔. ธัมมาภิคีติ

๕. สังฆานุสสะติ

๖. สังฆาภิคีติ

แผ่เมตตาให้ตนเอง

เรียนเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย

อาชีพ ๕ ประเภท

โอวาทะปาฎิโมกขะคาถา

บทพิจารณาสังขาร

วิญญาณมีจริงหรือ?

สิ่งที่สหายธรรมต้องปฏิบัติ

กุศลกรรมบท ๑๐ อย่าง

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อย่าง

อนุสสติ คืออารมณ์ ควรระลึก ๑๐ ประการ

ทางสู่ขั้นโสดาบัน

อุปกิเลส คือโทษเครื่องเศร้าหมอง ๑๖ อย่าง

กาลามสูตร

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจ ๔ ประการ

ทางสายกลางหรือมรรคมีองค์ ๘

พุทโธ

บทชิญบัญชรย่อ

คาถาเงินล้าน

กรรมตามสนองเรื่อง : เนรคุณต่อผู้มีพระคุณ

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

คำจบทาน

แผ่เมตตาให้ตนเอง

บทแผ่เมตตาพรหมวิหารสี่

ชาวพุทธต้องระลึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ

บทพุทธคุณ

บทธรรมคุณ

บทสังฆคุณ

ผลของกรรมดีและกรรมชั่วที่ทำให้ชีวิตมนุษย์มีชีวิตที่แตกต่างกัน